Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA


Ovdje možete pronaći važne informacije o kupovini na PUNTINO internetskoj trgovini.

 

1. Sklapanje ugovora:

Izlaganje robe u online trgovini ne predstavlja pravno obvezujuću ponudu već samo neobvezujući online katalog. Pritiskom na tipku „Naruči s obvezom plaćanja“, šaljete obvezujuću narudžbu za robu u košarici. Potvrda narudžbe izdaje se odmah po slanju narudžbe te ne predstavlja prihvat ugovora. Vašu narudžbu možemo prihvatiti slanjem prihvata narudžbe putem e-mail pošte ili slanjem robe u roku dva dana.

 

2. Upute o raskidu

Pravo na raskid

Imate pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana, ne navodeći razloge za to.

Pravo na jednostrani raskid istječe nakon 14 dana od dana kad ste stekli, ili od dana kad je treća osoba od Vas imenovana, a različita od dostavljača, stekla fizički posjed robe.

Za ostvarenje prava na jednostrani raskid, morate nas (DANITEKS d.o.o.Ilica 37, 10000 Zagreb, e-mail: info@puntino.shop) jasnom izjavom obavijestiti (npr. pismom poslanom poštom ili e-mailom) o svojoj odluci da jednostrano raskidate ugovor. U tu svrhu možete koristiti priloženi oblik obrasca za raskid, no to nije obavezno.

Kako bi udovoljili roku za jednostrani raskid, dovoljno je da nas obavijestite o korištenju Vašeg prava na jednostrani raskid prije isteka roka za jednostrani raskid.

 

Učinci raskida

U slučaju jednostranog raskida ugovora, nadoknaditi ćemo Vam sva plaćanja koja smo od Vas primili, uključujući troškove dostave (s iznimkom dodatnih troškova koji proizlaze iz Vašeg odabira oblika dostave koji nije najjeftiniji oblik redovne dostave koji mi nudimo), bez nepotrebnog odgađanja i ni u kojem slučaju ne kasnije od 14 dana od dana kad smo obaviješteni o Vašoj odluci o jednostranom raskidu ovog ugovora. Povrat sredstava ćemo izvršiti koristeći isti način plaćanja koji ste Vi koristili za početnu transakciju, osim ako nije izričito ugovoreno drugačije; u svakom slučaju, nećete snositi nikakve dodatne naknade kao rezultat takvog povrata troškova.Pravo na povrat troškova zadržavamo do primitka povrata robe ili do dostave dokaza o tome da je roba poslana, ovisno o tome koji događaj nastupi ranije.

Robu trebate poslati nazad ili je predati nama ili našem pružatelju usluga dostave, i to bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od dana kad ste nas obavijestili o Vašem jednostranom raskidu ugovora. Rok je ispunjen ako pošaljete robu natrag prije isteka roka od 14 dana.

Mi snosimo troškove povrata robe.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje proizlazi iz rukovanja robom, osim rukovanja koje je potrebno radi utvrđivanja prirode, karakteristika i primjene robe.

 

Kraj uputa o raskidu

Predožak obrasca o raskidu

Ovaj obrazac trebate ispuniti i vratiti nam ga samo ako želite raskinuti ugovor:
DANITEKS d.o.o.Ilica 37, 10000 Zagreb, e-mail: info@puntino.shop

 Ja/Mi (*) ovim izjavljujem/izjavljujemo (*) da raskidam (*)svoj/naš ugovor:

za kupnju/prodaju sljedeće robe (*):

za pružanje sljedeće usluge (*):

naručene dana (*) /primljene dana (*):

Naziv potrošača:

Adresa potrošača:

Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru):

Datum
________________________________

* prekrižiti nepotrebno

 

3. Isključenje/istek prava na jednostrani raskid:

Sukladno članku 79. stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača pravo na jednostrani raskid je isključeno za ugovore o isporuci robe koja nije unaprijed proizvedena i koja je izrađena po specifikaciji potrošača, po njegovom izboru ili je prilagođena potrošaču, roba kojoj istječe rok upotrebe, za ugovore čiji je predmet zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

 

4. Dobrovoljno pravo na povrat do 14 dana od primitka robe

Pored gore spomenutog zakonskog prava na jednostrani raskid, omogućujemo Vam i dobrovoljno jamstvo povrata u roku od 14 dana od dana primitka robe. Ugovor također možete raskinuti po isteku roka od 14 dana za jednostrani raskid vraćanjem robe u roku 14 dana od dana primitka robe (rok počinje teći na dan primitka robe) ako je roba potpuna i u izvornom pakiranju, ako nije korištena ili oštećena te ako ne predstavlja robu izrađenu po specifikaciji potrošača ili je prilagođena potrošaču. Pravovremena otprema dovoljna je za ispunjenje roka. Roba mora biti otpremljena na: DANITEKS d.o.o., Ilica 37, 10000 Zagreb.

Ugovoreno dobrovoljno jamstvo povrata nema utjecaja na Vaša zakonska prava i tražbine. Zakonsko pravo jednostranog raskida kao i zakonsko pravo jamstva ostaju Vam nepromijenjeni na raspolaganju.

 

5. Dostava

Narudžbe se isporučuju samo unutar Republike Hrvatske. Roba se isporučuje u uobičajenim količinama za potrebe kućanstva te se izdaje samo krajnjim potrošačima.

 

6. Jamstva

Ako isporučena roba ima nedostatke, imate pravo na zakonom propisane zahtjeve. PUNTINO ne daje nikakva dodatna prava u slučaju nedostataka osim zahtjeva predviđenih zakonom.

 

7. Troškovi dostave

Troškove dostave snosi naručitelj robe prema cijeni iskazanoj u košarici. Cijena dostave uključuje PDV.

 

8. Sredstva plaćanja

Plaćanje je moguće kreditnom karticom (MasterCard, Visa ili Maestro) i bankovnim transferom uplatom na žiro-račun:
Daniteks d.o.o., Ilica 37, Zagreb
IBAN: HR3024840081500191430
U opis plaćanja upišite broj vaše narudžbe.

Nema gotovinskih popusta za brzo plaćanje. Zadržavamo pravo ponuditi određene načine plaćanja samo za traženu dostavu npr. samo načine povezane s odgovarajućom kreditnom ocjenom kako bi zaštitili naš kreditni rizik.

 

Plaćanje kreditnom karticom

Tijekom procesa narudžbe odmah plaćate iznos unošenjem podataka o kreditnoj kartici. Po otpremi, Vaša kreditna kartica će, nakon odbitka popusta, kupona i sličnog, ovisno o slučaju, biti terećena stvarnim iznosom računa.

 

9. Cijene

Cijene su izražene u Eurima i sadrže zakonom propisani PDV.

POSEBNI OBLICI PRODAJE I AKCIJSKA PRODAJA

Daniteks d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju odnosno organizirati posebne oblike prodaje drugih naziva.

Ti proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje/posebnog oblika prodaje,  Daniteks d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju/posebni oblik prodaje kojem je istekao rok.

 

10. Zadržavanje prava vlasništva :

Zadržavamo pravo vlasništva na robi do potpune isplate.

 

11. Jezik ugovora/pohrana teksta narudžbe:

Ugovor se sklapa na hrvatskom jeziku. Tekst narudžbe ne pohranjujemo i ne može mu se više pristupiti nakon završetka postupka narudžbe. Međutim, tekst narudžbe možete ispisati odmah nakon predaje narudžbe.

 

12. Podaci o ponuditelju


DANITEKS d.o.o.

Ilica 37, Zagreb


OIB:49174949098

MB:00829722 


Osobe ovlaštene za zastupanje

Boris Trupčević, direktor

Jasna Zemljić, direktor


Vlasnici

Jasna Zemljić, jedini član d.o.o.Opći uvjeti poslovanja vrijede od 1.6.2023.